Διήμερο Γεωμετρίας
6 - 8 Ιουλίου 2018

Τοποθεσία Διεξαγωγής Διημερίδας

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου

Συνδιοργάνωση


Τα παραρτήματα Κρήτης
Λασιθίου και Ηρακλείου
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας


Το Τμήμα Μαθηματικών
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δήμος Ηρακλείου

Περιφέρεια Κρήτης


Χορηγός Επικοινωνίας
Χορηγός Επικοινωνίας mathematica.gr

 ©