Διήμερο Γεωμετρίας
6 - 8 Ιουλίου 2018

Οι ομιλητές της Διημερίδας

Οι ομιλητές της διημερίδας θα είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:
 • Γεώργιος Βισβίκης
  (Μαθηματικός, Αθήνα) - "Προσπάθειες απόδειξης του αιτήματος των παραλλήλων, διαχρονικά"
 • Μιχαήλ Λάμπρου
  (Καθηγητής Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης) - "Ξεχασμένα θεωρήματα Γεωμετρίας από την αρχαιότητα"
 • Αθανάσιος Μάγκος
  (Μαθηματικός, PhD, Καθηγητής στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης) - "Γεωμετρικές Ανισότητες"
 • Νικόλαος Μαυρογιάννης
  (Μαθηματικός, PhD, Σύμβουλος Α του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής) -
  "Συντεταγμένες"
 • Κωνσταντίνος Ρεκούμης
  (Μαθηματικός Φροντιστής) - "Στοιχεία Προβολικής Γεωμετρίας"
 • Αχιλλέας Συνεφακόπουλος
  (Μαθηματικός, PhD, Καθηγητής σε Ιδιωτικό Σχολείο Λάρισα) - "Μιγαδικοί αριθμοί στην Γεωμετρία"

Συνδιοργάνωση


Τα παραρτήματα Κρήτης
Λασιθίου και Ηρακλείου
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας


Το Τμήμα Μαθηματικών
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δήμος Ηρακλείου

Περιφέρεια Κρήτης


Χορηγός Επικοινωνίας
Χορηγός Επικοινωνίας mathematica.gr

 ©